McAfee Always On Protection™

Alltid skyddad

Alla betalda prenumerationer av McAfee-tjänster registreras automatiskt iMcAfee Always On Protection™ . En prenumeration som snart förfaller förnyas automatiskt en ytterligare period. Med det här programmet får prenumeranter ett oavbrutet skydd från McAfee Security Services. Du behöver alltså inte bekymra dig över att ett oväntat förfallodatum plötsligt ger dig en oskyddad dator.

Alltid aktuellt

I McAfee-tjänsterna ingår en regelbunden sökning efter uppdateringar och uppgraderingar på Internet. Du får automatiskt ett meddelande när det är dags att hämta och installera nya versioner från McAfee. Med vanliga program kanske du behöver köpa och installera varje ny version. MedMcAfee Always On Protection™ garanteras du, oavsett hur många versioner som görs, att under hela prenumerationsperioden få åtkomst när som helst till ett lågt årspris. Skyddet är alltid aktuellt!

Ytterligare uppgifter

Automatisk förnyelse: Alla prenumerationer förnyas automatiskt till aktuellt pris för tjänsten, utan extrapriser och rabatteringar inräknade. Kunden kan avbryta tjänsten och få tillbaka pengarna om begäran sker inom 60 dagar efter en automatisk förnyelse av prenumerationen.

Kreditkort: Baserat på kundens avtal om automatisk förnyelse av prenumerationen, kommer McAfee att debitera kundens kreditkortsnummer, förutsatt att kreditkortet är giltigt. Om kunden har uppgett fler än ett kreditkortsnummer kommer endast ett av dem att debiteras.

Förnyelsedatum: En betald prenumerationsavgift för en McAfee-tjänst förnyas automatiskt 30 dagar före förfallodatum och ett e-brev skickas som transaktionsbekräftelse till kunden.